Verksamheten i fokus

Äger du problemet eller lever du mitt i det? Här kommer del 1 i Supportbloggen.

Har du några frågor om innehållet?

Helena Lundin
Kommunikationschef

På sistone är det många som besöker

Lediga jobb

Fler är nyfikna på

Home of Ingenuity

Kanske du också är intresserad av att läsa lite mer

Om vår kultur

Blogginlägg - hållbar produktion, digitalisering

Under mina 30 verksamma år inom support och förvaltning för svensk industri har jag träffat många beslutsfattare med ansvar för större verksamheter. De har en sak gemensamt - utmaningen att säkerställa framtida drift och att alla operativa delar fungerar och går som de ska.

Som jag ser det behöver ledare på hög nivå vara medvetna om hur informationsteknologi (IT) och operationsnära teknologi (OT) samverkar och hur dessa två i vissa fall faktiskt överlappar varandra.

Det är först när man har den bilden klar för sig som man också kan fatta rätt beslut när det gäller investeringar och byggandet av en hållbar systemtopologi. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är annars lätt att hamna i fällan där varje system i sig blir egenmäktigt och samspel med andra system går förlorat.

Dagens systemkartor skapar ett nytt kompetensbehov i gränslandet mellan informationsteknologi (IT) och operationsnära teknologi (OT).

I många fall, nästan 90% av alla fel som inträffar enligt min erfarenhet, är problemet kommunikationen, eller snarare kommunikationsfel mellan olika system. Direkta fel på golvet kan idag mätas med effektiva TAK/OEE-lösningar.

Men vad hjälper det om affärssystemet byggts ihop med OT på ett sätt som gör produktionen lidande om ett stopp i transaktionerna uppstår där? Eller om IT-uppgraderingar och nya IT-lösningar gör att produktionen blir mer känslig för IT-störningar och ständiga avbrott för uppdateringar?

För att vara säker på att kärnverksamhet prioriteras och att stödsystem inte blir verksamhetskritiska bör ansvariga ta sig en funderare på var och hur man kan stötta verksamheten i det gytter av system som oftast implementerats under många år.

Och där den tekniska skulden ökat p.g.a. att kärnverksamheten inte haft prioritet.

Kunskap är nyckeln till framgång.

Här är tre fokusområden att ta tag i för att börja ”äga” problemet i stället för tvärt om.

 1. Systemkartan

  Gör en kartläggning över era system och få ett grepp över situationen och status på er IT/OT på en övergripande nivå. Detta ger er kunskap om hur ni skall förvalta befintliga system på ett hållbart sätt och fatta strategiska beslut för framtiden.

 2. Verksamhetskännedom

  Anordna studiebesök, praktik eller mötesforum där nyckelpersoner sprider kunskap och kompetens.

  Att känna till verksamheten, dess processer och system samt hur de bidrar till tjänsten eller produkten, m.a.o. leveransen, är grunden till att kunna leverera bra verksamhetsnära support. Praktisk erfarenhet är alltid det bästa sättet att lära sig något.

  Det kan finnas en expert på enstaka delar, men som inte förstår helheten. Ligger felet på IT-sidan, i t.ex. administrativa system? Eller på OT-sidan, operativt nere på PLC-nivå? Eller kanske mitt emellan, som ett handhavandefel i konfigurationen eller fel i infrastrukturen?

  Få alla att förstå hur allt hänger ihop, bringa ordning i kaos.

 3. Organisationen

  Skapa IT/OT-TEAM eller grupperingar för support med insyn och förståelse för hela er verksamhet.

Några exempel från verkligheten

En kund hade problem med att systemet tidsvis tappade kontakten mellan PLC och servrar. Genom att vår support har kompetens och insyn även på IT-sidan kunde vi hitta att orsaken till detta var virtuella servrar som ”hoppade/swappade” mellan hostar. IT kunde vidta långsiktiga åtgärder som åtgärdade felet permanent.

Vid stopp i ett produktionsavsnitt visade det sig att det en datorinstallation på ett kontor som var orsaken. En switch hade kopplats ur tillfälligt och den satt i samma korskopplingsskåp som PLC:n. Vi kunde be en elektriker kontrollera och hitta IT-felet, vilket besparade dem ett helt steg på eskaleringsstegen.

Prevas har sedan 2001 framgångsrikt drivit supportprojekt hos flera av Sveriges största företag och skapat metoder för att etablera säkra och trygga processer och organisationer. Vi genomför även strategiska workshops där bl.a. systemförvalting och systemkartläggning står på schemat.

Kom förbi på en fika

Kontakta gärna mig för en hållbar fika där vi kan få höra lite om era utmaningar och systemmiljöer. Och läs gärna mer vad vi pysslar med i Prevas West Länk till annan webbplats..

Gå gärna in och lyssna på min POD om supporten då och nu!