Hållbara vardagshjältar behövs

Sent nittiotal lanserades en tv-reklam med en käck one-liner ”jag är inte bara tandläkare, jag är mamma också”. Detta för att påvisa att två helt till synes skilda roller hade samma synsätt, i detta fall bra tandvårdsprodukter för barn. En filmsnutt i kommersialiseringens anda, absolut. Men det finns faktiskt en fin essens i citatet som håller än idag, förutom att det är bra att borsta tänderna!

Har du några frågor om innehållet?

Helena Lundin
Kommunikationschef

På sistone är det många som besöker

Lediga jobb

Fler är nyfikna på

Home of Ingenuity

Kanske du också är intresserad av att läsa lite mer

Om vår kultur

Bogginlägg - hållbar produktion, digitalisering

För så är det, vi har alla många roller. Jag kan inte titulera mig tandläkare men mycket annat, så som civilingenjör, enhetschef, kollega, mamma, dotter, vän, granne och medmänniska. Och nu senast certifierad hållbarhetsarkitekt. Så vad har de kunskaper min senaste titel fört med sig gemensamt med mina andra arbetsrelaterade roller?

Låt oss ta det från början. På dagarna ägnar jag och mina kollegor oss åt IndTech. Att för en produktionsprocess kombinera beprövande lösningar med digitalisering. Att behålla och stärka befintlig utrustning och system med hjälp av moderna plattformar, mobila lösningar, dataanalys, moln och IoT. Nyckeln är att planera och realisera IT-lösningar utifrån verksamhetens behov och existerande IT-lösningar. Att knyta ihop allt till en helhet där strategier, processer, information, roller, aktiviteter och säkerhet blir en sammanhängande infrastruktur.

I verktygslådan finns förutom ett brett spann av IT-kompetenser, en förståelse och kompetens kring industriell processoptimering. Att knyta ihop öarna till en helhet. Bara genom att lyckas länka ihop öar till ett landskap uppnås överblick och ett verklighetsbaserat beslutsunderlag. Förutom de uppenbara effekterna ges också insikten och möjligheten att reducera waste så som råvara, energi, tid och den mänskliga intelligensen.

Hur passar då ett ingenjörsmässigt förhållningssätt till process och system ihop med hållbarhetstänk? Alldeles utmärkt är svaret. Båda handlar om att skapa en holistisk arkitektur.

Hållbarhet, dvs att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina, är vårt gemensamma ansvar. Detta i de tre perspektiven; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

En hållbarhetsarkitekt - oavsett position i organisationen - har ett stort ansvar och stora möjligheter att koordinera, driva och prioritera verksamhetens hållbarhetsarbete.

Ett viktigt arbete hela vägen från ägarvision och strategi till det praktiska dagliga genomförandet på produktionsgolvet.

När mål och vision synkar med realiteten i allt från produktutveckling, inköp, marknadserbjudande, varumärke och värdekedja skapas ett stort värde där alla är vinnare.

Så oavsett om du i dag är lösningsarkitekt, systemutvecklare, lean manager eller hållbarhetsarkitekt. Att reducera waste, frigöra potential och få ihop delar till en helhet är vad vi brinner för.

När det gäller hållbarhet så handlar det inte om att ticka i boxar utan en stegvis förflyttning. Så nu sträcker vi på oss, det vi gör är viktigt!

PS. Känns det ensamt där ute så hör av dig. För precis som agenda 2030:s mål 17 slår ett slag för partnerskapet så tror inte heller vi att ensam är starkast. Vi brinner för att stötta industriella verksamheter i resan mot en hållbarare framtid. Att bidra till attraktivare arbetsplatser, effektivare processer och ökad lönsamhet är vår passion på riktigt. Ingen kan göra allt. Alla kan göra något. Låt oss ta nästa steg tillsammans. DS

Kontakta oss på West Indtech för att diskutera era specifika behov och utmaningar.

Åsa Sandberg, Business Unit Manager, Hållbar Produktion & IndTech, Region West
Tel +46 72-247 59 01, e-post