Vårt ansvar

Världen står inför en rad globala utmaningar och Prevas vill bidra till en mer hållbar framtid. Det gör vi främst genom att delta i uppdrag som bidrar till att göra det bättre för både människor och planet, med avstamp i Agenda 2023 och de globala målen.

Hur gör vi världen bättre?

I över 35 år har vi haft ambitionen att bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla hållbara lösningar. Grunden i vårt hållbarhetsarbete är att vara en attraktiv arbetsgivare och en ansvarsfull affärspartner, som bidrar till att utveckla hållbara lösningar, tjänster och produkter. Vi tror starkt på att man kan göra mycket gott med teknikens hjälp, tack vare mänsklig påhittighet, kreativitet och innovationskraft.

För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare.

Home of Ingenuity

Som konsultbolag krävs det engagemang, påhittighet och kompetens hos både ledare och medarbetare. Det är avgörande för vår attraktions- och konkurrenskraft.

Utveckla och utvecklas

Hos oss finns det inga förutbestämda karriärvägar, i stället väljer alla medarbetare sin riktning och ges alltid möjlighet att utvecklas genom nya uppdrag, branscher och kundteam.

Mångfald och inkludering

Tyvärr är kvinnor underrepresenterade i vår bransch, något vi under många år haft ambitionen att ändra på. Både i chefspositioner och i övrig verksamhet har vi som tydlig ambition att öka jämställdheten.

Om att vara en ansvarsfull affärs­partner.

Prevas DNA

I Prevas varumärke är det inbyggt att agera ansvarsfullt och göra gott för såväl människor som planeten. Det påverkar både hur vi jobbar och vårt sätt att göra affärer.

Nöjda kunder

Vi mäter årligen vår kundnöjdhet. Den ligger på en hög nivå, men självklart kan den bli ännu bättre. Genom löpande kunddialoger har vi möjlighet att identifiera vår förbättringspotential för att göra mer nytta.

Code of Conduct

Vår uppförandekod säkerställer etik i alla affärsrelationer och bygger på Global Compacts tio principer för hållbart företagande, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s grundläggande principer.

Samarbeten

Vår samarbetsvilliga och vänliga natur skapar starka band, både mellan varandra och med våra kunder och partners. Tillsammans kan vi lösa komplexa problem med banbrytande teknik, intuitivt tänkande och ren kreativitet.

Vi utvecklar hållbara lösningar och tjänster.

Connectivity och Internet of Things
Digitalisering
Energi och elkraft
Hållbar produktion
Life Science
Produktutveckling

Vårt samhälls­engage­mang.

Vi tror att ett långsiktigt socialt ansvar, som är integrerat i våra affärer, ger oss ett starkare varumärke, stoltare medarbetare, nöjdare kunder och möjlighet till förbättrad lönsamhet.

Pandemier, krig, konflikter och förföljelse drabbar inte bara enskilda människor utan också samhällen och företag. En stabil omgivning och livskraftiga miljöer är grunden för ett klimat där både företag och individer kan känna sig trygga och blomstra. Vi vill också bidra till ett närmare samarbete mellan näringsliv och akademi och locka fler unga att välja en karriär som ingenjör eller it-akademiker. Vi ser också att ett långsiktigt socialt ansvar inte bara innebär att skapa en bättre värld för oss alla, utan det handlar också om att investera i den egna verksamheten. Det ger oss bättre möjligheter att hjälpa till, såväl lokalt som globalt där det kan behövas.
På Prevas fokuserar vi bland annat på flera delar inom socialt ansvar. Som att aktivt arbeta med hälsa och välbefinnande hos våra medarbetare och säker arbetsmiljö. Områden som följs upp via löpande avstämningar och medarbetarenkäter. Vi värnar om mångfald, jämställdhet och utveckling av våra medarbetare. Och bidra till samhällsutveckling genom att vara aktiva i olika lokala initiativ. Vi medverkar till exempel i Tekniksprånget, erbjuder praktikplatser och examensarbete, sitter med i styrelser för högskolor och universitet och deltar i Vinnovafinansierade forskningsprojekt.

Vi jobbar dagligen med håll­bar­het.

Rent dricksvatten på fyra timmar

Rent dricksvatten genom att lägga en blå plastpåse med förorenat vatten i solskenet i fyra timmar - det låter nästan för bra för att vara sant. Men det är det inte. 4Life Solutions och Prevas har i samarbete låtit idén genomgå noggranna och omfattande tester och satt den i produktion.

Diagnostiksystem som räddar liv

Att snabbt kunna avgöra vilken antibiotika en sepsispatient ska behandlas med kan vara livsavgörande. Rätt antibiotika vid rätt tidpunkt räddar inte bara liv utan bidrar även till minskade vårdkostnader och minskad antibiotikaresistens på samhällsnivå.

Energieffektivisering av stålindustrin

FOCS är ett system som är marknadsledande inom ugnsstyrning och som har utvecklats av Prevas. Lösningen har rönt stora framgångar inom stålindustrin, både nationellt och internationellt. Och är en lösning som bidrar till en grönare värld.

Hos oss kan du göra skillnad på riktigt!